Bağlarbaşı Cimnastik Kulübü

Bağlarbaşı Cimnastik Kulübü Web Sitesidir -

  TEL : 05327744221


Artistik Cimnastik

Artistik Cimnastik Genel Bilgiler


cimnastik3

Artistik Cimnastik Olimpik bir branştır. Olimpiyat oyunlarında en çok izlenen spor branşlarının başında gelir. Cimnastikçiler müsabakalarda uzun yıllar boyunca hazırladıkları cimnastik serilerini kendilerine ayrılan süre içersinde sunarlar. Yarışma jürisi bu serileri değerlendirir ve sonuç notunu ilan eder. Cimnastikçilerin aldığı bu not sıralamayı belirler.

Artistik Cimnastikte yarışma sonuçları ; bireysel sıralama, alet sıralaması ve takım sıralaması olarak listelenir. İlk gün yarışmalarında alet bazında yarışmayı ilk sekizde tamamlayan cimnastikçiler alet finallerinde yarışmaya hak kazanırlar. Yine ilk gün yarışmalarında bireysel sıralamada yarışmaları ilk 24 içinde tamamlayan cimnastikçiler ferdi (birerysel) finallere kalırlar. Buna 24 finali de denir. İlk gün yarışmalarında takım sıralamasında ilk 8 içinde olan takımlar da takım finallerinde yarışmaya hak kazanırlar.


Artistik Cimnastikte erkekler cimnastik yarışmalarında 6 aletten sorumludurlar. Artistik Cimnastik erkekler olimpik alet sıralaması şu şekildedir. Yer, Kulplu Beygir, Halka, Atlama Masası, Paralel ve Barfiks aletleridir. Artistik Cimnastikte bayanlar 4 aletten sorumludurlar. Artistik Cimnastik bayanlar olimpik alet sıralaması şu şekildedir. Atlama masası, Asimetrik paralel, Denge ve Yer.
Şimdi Artistik Cimnastikte kullanılan aletleri biraz tanıyalım.


cimnastik4

Atlama Masası


Hem kız cimnastikçiler, hem de erkek cimnastikçiler tarafından kullanılan cimnastik aletidir. Daha önceleri Atlama beygiri olarak bilinirdi. Ancak güvenlik için yapılan fiziksel değişikliklerden sonra Atlama masası olarak kullanılmaya başlandı. Cimnastikçiler 25 Metrelik bir koşunun ardından bir tramplen (sıçrama tahtası) yardımıyla atlayışlarını yaparlar.

Erkek Cimnastikçiler 1.35m kız cimnastikçiler 1.25m yükseklikten atlayış yaparlar. Atlama masasında bireysel finallere kalabilmek için cimnastikçiler iki atlayış yapmak zorundadırlar. Cimnastikçiler değişik zorluk gruplarından atlayışları yaparak başlangıç notlarını yüksek tutmaya çalışırken aynı zamanda az hata yaparak not kesintilerini minimum seviyede tutmak için mücadele ederler.

Atlama masası aletinde Murat CANBAŞ, Göksu ÜÇTAŞ ülkemizin yetiştirdiği madalyalı sporculardır.

cimnastik5

Yer


Yer aleti de aynı Atlama masası gibi hem kız cimnastikçiler hem de erkek cimnastikçiler tarafından ortak kullanılır. 12mx12m cizgilerle sınırlandırılmış bir alan içersinde cimnastikçiler serilerini sunarlar. Kız cimnastikçiler erkek cimnastikçilerden farklı olarak yer serilerini müzik eşliğinde icra ederler. Sanatsal bir branş olan artistik cimnastikte bu sunum çok önemlidir. Puanlandırmada Akrobatik hareketler ile beraber sunum da sonuç notunu etkiler.

Artistik cimnastik yer aleti özel olarak tasarlanır ve FIG (uluslar arası cimnastik federasyonu) tarafından onaylandıktan sonra cimnastik yarışmalarında kullanılabilir. Gelişen teknoloji ile günümüz yer aletlerinin zeminleri kauçuk, yay gibi malzemelerle desteklenerek hem cimnastikçiye sıçrama olanağı sağlar hem de sakatlıkara karşı cimnastikçiyi korumuş olur.

cimnastik_halka

Halka


Halka aleti erkek cimnastikçilerin kullandığı ve oldukça kuvvet gerektiren bir cimnastik aletidir İki adet halkanın kordonlarla demir profillere sabitlenmesi ile oluşturulan halka aletinde cimnastikçiler statik duruşlar, salınımlar yaparak serilerini oluştururlar. Seri esnasında halkaların sallanması vücut açılarının istenildiği gibi olmayışı cimnastikçiye puan kaybettirir. Halka aletinde cimnastikçi serisini salto ve burgulardan oluşan akrobatik bir elemanla tamamlar.

Cimnastikçiler halka aleti antrenmanlarında kuvvetlerini ve dayanıklılıklarını arttırmak için lastik, kemer gibi bazı yardımcı malzemelerden faydalanırlar Halka aletinin sabit olmaması zor cimnastik hareketlerini yaparken kuvvetin yanında aynı zamanda denge unsurunu da ortaya çıkarmaktadır.

Halka aletinde Bahadır ALTAY, İbrahim ÇOLAK ülkemizin yetiştirdiği en önemli cimnastikçilerdendir.denge_cimnastik

Denge


Denge aleti kız cimnastikçilerin sorumlu olduğu ölçüleri; 10 cm genişliğinde uzunluğu 5m olan halk arasında denge ağacı, denge tahtası, denge kalası diye tabir edilen ancak literatürdeki adı denge olan cimnastik aletidir. Tıpkı yer aletinde olduğu gibi kız cimnastikçiler serilerini bir koreografi dahilinde yaparlar. Denge aletinde cimnastikçinin seri süresi 1.20 ile 1.30 dk. arasında olmalıdır.

Cimnastikçi denge serisini yaparken çeşitli dans ve akrobatik elemanları yapmak zorundadır. Tek ayak üzerinde dönüşler, sıçramalar, uçuşlu akrobatik hareketler ve bağlantılar bunlardan bazılarıdır

Cimnastikçiler denge serilerini akıcı bir koreografi içersinde yapmalı duraksamalardan, denge kaybı ve sallantılardan kaçınmalıdır. Tereddütler ve tekniğe uygun olmayan davranışlar cimnastikçiye not kesintisi yaşatacaktır.

Tutya YILMAZ Rio olimpiyatlarında denge aletinde yedek finalist olarak ülkemiz adına bu alette en önemli başarıya imza atmıştır.kulplu_beygir

Kulplu Beygir


Kulplu Beygir aleti erkek cimnastikçilerin kullandığı en teknik aletlerden biridir. Cimnastikçiler küçük yaşlarda doğru teknik ve vücut pozisyonları ile kulplu beygir temelini almalıdır. Cimnastikçiler kulplu beygir antrenmanlarında mantar diye isimlendirilen yardımcı aleti kullanılırlar. Mantar aleti kulpsuz olabileceği gibi tek kulpluda olabilir. Bir diğer yardımcı alet ise makara sistemine monte edilmiş kovadır. Cimnastikçiler devir hareketini doğru vücut pozisyonunda bu yardımcı aletlerle öğrenir.

Diğer aletlerde olduğu gibi kulplu beygir aletinde de cimnastikçiler bir bitiriş hareketi ile serilerini sonlandırırlar. Uygulanan hareketlerdeki vücut açıları, diz ve dirsek büküklükleri, bacak ayak ya da gövdenin alete teması ve düşmeler cimnastikçinin sonuç notunu etkiler.barfiks

Barfiks


Cimnastik seyircisinin izlemekten en çok keyif aldığı aletlerden biridir. Barfiks aletini erkek cimnastikçiler kullanırlar. Cimnastikçiler Barfiks serilerini oluştururken barfiks barını değişik tutuşlu, uçuşlu vb. özel gereksinimlerden oluşan elementler seçerler. Cimnastikçiler barfiks hareketlerini öğrenirken önce salınım hareketlerini öğrenirler. Bu dönemde güvenlik için bileklik kullanırlar.

Barfiks aleti yıllar geçtikçe yeni cimnastik hareketleri çıkartılan bir cimnastik aleti olma özelliği ile özellikle büyük cimnastik yarışmalarında keyifle izlenmektedir. Barfiks aletinde ülkemizin yetiştirdiği en önemli sporcu Ümit ŞAMİLOĞLU'dur.paralel

Paralel


Paralel aleti erkek cimnastikçilerin serilerini iki paralel barı kullanarak uyguladıkları cimnastik aletidir. Cimnastikçiler serilerini hazırlarken statik duruşlar, salınımlar, yön değiştirmeler gibi farklı gruplardan elementler kullanırlar. Cimnastikçiler küçük yaşlarda paralel aletindeki becerileri mini paralel aletlerinde antrenörlerinin yardımıyla öğrenirler. Paralel aletinde vücut tutuşu hareket zenginliğini arttırmak için çok önemlidir.

Artistik cimnastik paralel aletinde ülkemizin yetiştirdiği en önemli cimnastikçi Suat ÇELEN'dir.asimetrikparalel

Asimetrik Paralel


Asimetrik paralel ya da kız paraleli, erkekler kulplu beygirde olduğu gibi oldukça teknik bir cimnastik aletidir. Salınım ve kuvveti bir arada kullanılan cimnastik hareketlerini kız cimnastikçiler serilerini hazırlarken kullanırlar. Barlar arası geçişler, el bırakışlı cimnastik hareketleri, pürvetler bu cimnastik hareketlerinin bazılarıdır.

Cimnastikçiler Asimetrik paralel aletindeki serilerini salto, burgu v.b içeren akrobatik bir bitirişle tamamlarlar.