Cimnastik.Com

Jimnastik- Cimnastik | Cimnastik Aletleri | Cimnastik Hareketleri | Cimnastik Mayoları | Cimnastik İle İlgili Bilgiler

PİLATES HANGİ FEDERASYONA BAĞLI | TCF & IPF

Pilates hangi federasyona bağlı? 

Türkiye Cimnastik Federasyonu ile Uluslar arası (uluslararası) Pilates Federasyonu’nun son yıllarda paylaşamadığı Pilates hangi federasyona bağlı?

Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun 2019-02-22 tarihinde resmi sitesinde Pilates’in TCF’ye bağlı bir branş olduğunu gösteren mahkeme yazısı. 

KAMUOYUNA ÖNEMLİ DUYURU

 

“PİLATES BİR SPOR BRANŞIDIR.”

(Ankara 18. İdare Mahkemesi 2018/1194 E. 2018/2394 K.)

 

Uluslararası Pilates Federasyonu (IPF) ve Pilates Eğitmenler Derneğinin Gençlik ve Spor Bakanlığı aleyhine; “pilatesin bir spor branşı olmadığı” iddiasıyla Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanlığına yetki veren işlemlerin iptali için açtığı davanın reddine ilişkin karar ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Karar; işyeri açabilmek veya usulüne uygun açılmış işyerlerinde çalışabilmek için Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanlığı dışında hiçbir oluşumun verdiği belgenin geçerli olmayacağının hukuki teyididir.

 

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanlığı 

 

 

 

Uluslararası Pilates Federasyonu ise FACEBOOK hesabından aşağıdaki yazıyı paylaşıyor. 

“ULUSLARARASI PİLATES FEDERASYONUNDAN ÖNEMLE DUYURULUR…

TÜRKİYE’DE PİLATES SİSTEMİ KONUSUNDA KURULMUŞ, KURULUŞU DEVLET TARAFINDAN ONAYLANMIŞ, ULUSLARARASI TEK TESCİLLİ PİLATES KURULUŞU OLAN ULUSLARARASI PİLATES FEDERASYONU PİLATES SİSTEMİ KONUSUNDA TÜRKİYE’DE İLKLERE İMZA ATARAK ÇALIŞMALARINA DEVAM ETMEKTEDİR.

FEDERASYONUMUZUN ANA STATÜSÜ YASALARA UYGUN BULUNARAK DEVLET TARAFINDAN ONAYLANMIŞ VE YASAL FEDERASYON KURULUŞ İZNİ YİNE DEVLET KURUMLARINCA VERİLMİŞTİR.

BU SEBEBLE FEDERASYONUMUZUN PİLATES METODU KONUSUNDAKİ TÜM ÇALIŞMALARI BAZI KİŞİ VE KURUMLARIN AKSİNE TAMAMEN YASALARA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMEKTEDİR.

TÜRKİYE’DE PİLATES SİSTEMİNİN DOGRU ANLATILMASI ADINA YAPTIGI ÇALIŞMALAR SEBEBİYLE AVRUPA ÜLKELERİNDEN DESTEK VE İLGİ GÖREN FEDERASYONUMUZ TÜRKİYE’DE PİLATES SİSTEMİ ÜZERİNE OYNANMAYA ÇALIŞILAN RANT OYUNLARIYLADA YASAL OLARAK MÜCADELE ETMEKTEDİR.

MALESEFKİ ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI GÖZARDI EDİLEREK TAMAMEN RANT SAĞLAMAK AMACIYLA PİLATES SİSTEMİ YANLIŞ TANITILMAKTADIR.

BAZI KİŞİ VE KURULUŞLAR TÜRKİYE’DE PİLATES SİSTEMİ KONUSUNDA EN ÇOK ÇALIŞAN KURUMU OLAN FEDERASYONUMUZUN ÇALIŞMALARINDAN RAHATSIZ OLARAK TAMAMEN RANT KAYGILARI İLE KAMUOYUNU YANLIŞ BİLGİLENDİRMEKTEDİR.

FEDERASYONUMUZUN PİLATES SİSTEMİ KONUSUNDA YAPTIĞI ÇALIŞMALAR SEBEBİYLE HALKIMIZIN SİSTEM KONUSUNDA DOĞRU ŞEKİLDE BİLGİLENDİRİLMESİ SAĞLANMAKTADIR.

ANCAK BAZI KİŞİ VE KURUMLAR PİLATES METODU ÜZERİNDEN OYNADIKLARI RANT OYUNLARI SEBEBİYLE HALKIMIZIN BU KONUDA BİLİNÇLENMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞMAKTADIR.

BU KİŞİ VE KURULUŞLAR TAMAMEN RANT KAYGILARI İLE ULUSLARARASI TEAMMÜLLERİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ YASALARINI VE HALK SAĞLIGINININ TEHDİT EDİLMESİNİ GÖRMEZDEN GELEREK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEYE ÇALIŞMAKTADIR.

AYNI ZAMANDA BU KİŞİ VE KURULUŞLAR YALAN BEYANATLARDA BULUNARAK HALKIMIZI YANILTMAYA ÇALIŞMAKTADIR.

BU SEBEBLE FEDERASYONUZ AÇIKLAMA YAPMA ZORUNLULUĞU DOĞMUŞTUR.

FEDERASYONUMUZ ADINA AÇILMIŞ PİLATES SİSTEMİ İLE İLGİLİ HİÇBİR DAVA BULUNMAMAKTADIR.

BU YALAN BEYANLARIN TAM AKSİ BİR DURUM SÖZ KONUSU OLUP FEDERASYONUMUZUN PİLATES METODU KONUSUNDA HALKI YANLIŞ YÖNLENDİREN VE YASALARA UYGUN OLMADIGI HALDE EĞİTİMLER VEREREK SERTİFİKA DAĞITAN KURUMA AÇTIĞI DAVALAR VARDIR.

1.DAVA:ULUSLARARASI PİLATES FEDERASYONUNCA DANIŞTAY 10. DAİRE BAŞKANĞINA TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU ALEYHİNE AÇILMIŞ OLAN DAVADIR.

DAVANIN KONUSU: HAKSIZ VE TAMAMEN YASALARA AYKIRI OLARAK YETKİSİZ OLARAK PİLATES KONUSUNDA 2009 YILINDAN BERİ İŞLEM YAPAN TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONUNUN PİLATES İLE İLGİLİ FAALİYETLERİNİN DURDURULMASI AMACIYLA AÇILMIŞTIR.

2.DAVA:ULUSLARARASI PİLATES FEDERASYONUNCA ANKARA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMİSİNE TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU ALEYHİNE AÇILAN DAVADIR.

DAVA KONUSU: TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONUNUN ANASTATÜSÜNE AYKIRI, YETKİSİZ OLARAK 2009 YILINDA ÇIKARILMIŞ OLAN PİLATES EĞİTMENLİK TALİMATI VE BU TALİMATA DAYANILARAK YAPILMIŞ TÜM PİLATES EĞİTİMLERİNİN VE DAĞITILAN PİLATES EĞİTMENLİK BELGELERİNİN İPTAL EDİLMESİ AMACIYLA AÇILMIŞTIR.

FEDERASYONUMUZ KURULDUĞU İLK GÜNDEN İTİBAREN İDEALLERİNDEN ÖDÜN VERMEDEN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR.

FEDERASYONUMUZUN ÇALIŞMALARINDAN RAHATSIZ OLAN KİŞİ VE KURUMLARIN ÜÇÜNÇÜ SAHIŞLARA YAPMIŞ OLDUĞU YALAN BEYANATLARDA GÖSTERMİŞTİRKİ FEDERASYONUMUZUN TÜRKİYE’DE ENGELLENEMEYEN YÜKSELİŞİ BAZI ÇEVRELERİ RAHATSIZ ETMEKTEDİR. ANCAK BU YALAN BEYANATLAR YASALARA UYGUN OLARAK ÇALIŞAN FEDERASYONUMUZUN ÇALIŞMALARINI HİÇBİRZAMAN ETKİLEMEDİĞİ GİBİ TAM AKSİNE ÇALIŞMALARIMIZIN NE KADAR DOĞRU OLDUGUNU GÖSTERMİŞTİR.

BU TÜR YALAN BEYANLARDA BULUNARAK HALKI VE EĞİTMENLERİ YANLIŞ YÖNLENDİREN KİŞİ VE KURUMLAR HAKKINDA FEDERASYON AVUKATLARIMIZ SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAKTADIR.

BU KONULARDA YALAN BEYANLARDA BULUNAN KİŞİ VE KURUMLARIN FEDERASYONUMUZA BİLDİRİLMESİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

KONUNUN TAMAMEN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI VE HALKIMIZIN DOĞRU ŞEKİLDE BİLGİLENDİRİLMESİ AMACIYLA ANKARA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVAMIZ İLE İLGİLİ TUTANAKLARIN BİR BÖLÜMÜNÜ KAMUOYU İLE PAYLAŞMA GEREĞİ DUYMAKTAYIZ.

BU ŞEKİLDE FEDERASYONUMUZ ADINA YALAN BEYANATLARDA BULUNAN KİŞİ VE KURUMLARINDA BU KONULARDA BİLGİLENDİRİLMESİNİ SAĞLANMIŞ OLACAKTIR.

ANKARA 15.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2012/588 E.

DAVACI : ULUSLARARASI PİLATES FEDERASYONU
VEKİLİ : AV.ALEV YORGAN KASTELLİ

DAVALILAR :TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU

AÇIKLAMALAR :
1-) Davalı federasyon 06.11.2012 tarihinde davaya konu olan 06.07.2009 tarihli Pilates Eğitmenlik Talimatının yürürlükten kaldırılarak yenisinin yayınlandığını davanın konusuz kaldığını iddia etmiştir. Davalı federasyon dava konusu ettiğimiz eğitmenlik talimatının dayanaksız olarak yayınlandığını zımmen kabul ederek yeniden talimat yayınlamış ve dilekçesinde pilatesin ana statüye konulmadan önce fiilen bulunsa da ana statüye konulduktan sonra dayanak kazandığını ileri sürmüştür. Bir eğitmenlik talimatı yayınlandıktan sonra ona dayanak oluşturulması hukuk mantığına uygun değildir. Kaldı ki bu beyanlar davamıza konu ettiğimiz 06.07.2009 tarihli Pilates Eğitmenlik Talimatının usulsüz olduğunun kabulü niteliğindedir.

2-) Öte yandan davanın konusuz kaldığı iddiasının kabulü mümkün değildir. Tarafımızca eğitmenlik talimatının ve bu talimata dayanarak verilen eğitimler ile sertifikaların iptaline ilişkindir. Eğitmenlik talimatı yeniden düzenlenerek yeniden yayınlanmış olsa da daha önce dayanaksız ve usulsüz olarak yürürlükte olan 06.07.2009 tarihli pilates eğitmenlik talimatı uyarınca verilen bir çok sertifika vardır ve bu talimat doğrultusunda yüzlerce eğitmen yetiştirilmiş ve bu kişiler halen pilates konusunda çalışmakta ve faaliyet göstermektedir, sertifikalara dayanarak halen eğitimler devam etmektedir. Yeni talimat çıkarılmış olması eski talimatın yasalara aykırı olarak çıkarılmış olması sonucunu ortadan kaldırmaz. Usulsüz olarak verilen tüm bu sertifikaların da iptali gerekmektedir.

3-) 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanuna uygun olarak çıkarılan, Bağımsız Spor Federasyonları çalışma usul ve esaslar hakkındaki yönetmeliğin “Tanımlar” bölümündeki “i” maddesinde de açıkça belirtildiği üzere;
“i) Talimat: Federasyon ana statüsüne uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi’’
Bu yönetmelikte de açık ve net olarak görüldüğü üzere talimat federasyonun ana statüsüne uygun olarak hazırlanmalıdır. Yani ana statüde olmayan bir konuda talimat çıkarılması mümkün değildir.

Ayrıca yeni çıkarılan talimatta usulsüz olarak çıkarılmıştır. Çünkü halen cimnastik federasyonu ana statüsünde federasyonun görevleri bölümünde pilates eğitmenliği verebileceğine dair tek bir ibare yoktur. Bu talimatta ana statüye aykırı şekilde çıkarılmıştır.

Dolayısı ile 2009 da Türkiye Cinmnastik Federasyonun Ana Statüsüne aykırı olarak, yasal olmadığı halde çıkarılmış talimat ve bu talimata yönelik yapılan eğitimler ve verilen sertifikaların iptali halen dava konusudur. Yasal olmayan bu talimat doğrultusunda çıkarılan bu talimata göre yapılan eğitimler sonucunda yasal olmadığı halde bir çok kişiye belge verilmiş ve kişiler bu belgelerle yer açmış yada çalışmaktadır ki buda yasalara aykırıdır.
Bu sebepler dolayısı ile dava konusu halen devam etmektedir.

4-) Türkiye Cimnastik Federasyonu Pilates Eğitmenliği Talimatnamesi 06.07.2009 tarihinde de yayınlanmış olup, dayanak olarak 3. Maddedeki Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Statüsü gösterilmişse de Türkiye Cimnastik Federasyonu ana statüsünde pilatese ilişkin hükümler 24.04.2011 de Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğü girmiş olduğu halde, daha pilates ana statüde bile yer almazken dayanaksız olarak yayınlamış oldukları talimatname ve bu talimatname uyarınca vermiş oldukları ve halen verdikleri eğitim usul ve yasaya aykırı olup bu talimatnameyi onaylayan ve halen sitesinde yayınlayan davalı Gençlik Spor ve Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye Cimnastik Federasyonuna pilatese ilişkin verilen tüm yetkiler usul ve yasaya, uluslararası kurallara tamamen aykırı ve dayanaksızdır, iptali gerekmektedir.

5-) Bu durumda yasal dayanağı olmadığı halde pilatese ilişkin verilen eğitmenlik belgelerinin iptali gerekmektedir. 06.07.2009 tarihli Türkiye Cimnastik Federasyonu Pilates Eğitmenlik Talimatı’nın dayanak başlıklı 3. maddesinde;
“Bu talimat, 21/05/1986 tarih ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun ek 9. maddesi 14/07/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve statüsü ile 08.02.2007 tarihli ve 26428 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.”
denilmektedir. Bu maddede talimatın dayanağı olarak Türkiye Cimnastik Federasyonu ana statüsü gösterilmiştir. Ancak talimatın çıkarıldığı 06.07.2009 tarihinde bahsi geçen ana statüde pilatese ilişkin herhangi bir ibare ve madde bulunmamaktadır. Nitekim Türkiye Cimnastik Federasyonun 24.04.2011 tarihinde 27914 sayılı Resmi Gazete’de yayınladıkları “Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü
Madde 2-Aynı Ana Statünün 4. Maddesinin birinci fıkrasının (Ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ğ)Spor Dalı: Federasyon bünyesinde bulunan artistik cimnastik, ritmik cinmastik,genel cimnastik, akrobatik cimnastik, trampolin ile step, aerobik ve pilates branşlarını da ihtiva eden aerobik jimnastik spor dallarını” denilerek,
(kabul anlamına gelmemek kaydıyla) pilates, aerobik cimnastik spor dalının bir branşı haline ancak 2011 yılı Nisan ayında getirilmiş oldukları halde, hiçbir dayanağı olmadan 2009 yılında vermiş oldukları (Pilates ana statülerinde dahi değilken) Pilates Antrenörlük kursları usul ve yasaya aykırı olup, dayanaksız olarak ve hiçbir yetkilendirmeye ve denetime tabi olmaksızın Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından pilatese ilişkin yapılan tüm işlemler usul ve yasaya aykırıdır ve hala bu sertifikalara dayanarak açılan kursalar ve eğitimler geçersiz olup, iptali gerekmektedir.

6-) Ayrıca tarafımızca pilatesin Türkiye Cimnastik Federasyonunun Ana Statüsünde çıkarılmasına ilişkin de dava açılmış olup henüz derdesttir.

7-) Davalı federasyon pilates ile step-aerobik çalışmalarının birlikte düşünülmesi gerektiğini belirtmiştir. Ancak davalı federasyon WEB sitesinde dahi pilatesi aerobik cimnastikten ayrı bir branş olarak gösterilmektedir. Ayrıca davalı yan step-aerobik için ayrıca bir teknik kurul oluşturmamışken, pilates için aerobikten cimnastikten ayrı bir teknik kurul oluşturmuştur. Bu husus dahi davalının iddia ettiği gibi step aerobik ve pilatesin aerobik cimnatik branşına dahil edilerek düşünülmesi gerektiğiyle ilgili açıklaması ile çelişmektedir. Öte yandan davalı yan pilates için step-aerobikten ayrı eğitimler düzenlemekte ve ayrı eğitmenlik belgeleri vermektedir. Davalı federasyonun pilatesin step aerobik ile aynı tür egzersiz olduğunu, aerobik cimnastik içerisinde değerlendirilmesi gerektiği ile ilgili tek bir bilimsel kaynak, akademik çalışma ve uluslararası bir makale yoktur, davalı tarafından da delil olarak gösterilmemektedir. Türkiye Cimnastik Federasyonu PİLATESİ TAMAMEN AYRI BİR BRANŞ OLARAK DEĞERLENDİRMEKTE VE İŞLEM YAPMAKTADIR. Davaya verdikleri beyanlar ile yaptıkları maalesef çelişmektedir. Davalı federasyonun pilatesi bünyesine alması ile ilgili açıklaması “ben yaptım, oldu” mantığında olduğunu göstermektedir.
Yukarıda da açıkladığımız üzere davalı Türkiye Cimnastik Federasyonu, pilates sistemine ayrı bir branş olarak işlem yapmakta ve uygulamaktadır, ancak bu yasalara uygun olmadığı için step aerobik ile aynıdır aerobik cimnastik içindedir demektedir, oysaki yapılan eğitimler teknik kurullar ve web sitesindeki kanıtlarda açık ve net olarak Türkiye Cimnastik Federasyonunun pilatesi ayrı bir branş olarak işlem yaptığının ve yürüttüğünün en net kanıtıdır ki bu tamamen yaslara aykırıdır.

6-) Davalının ısrarla pilatesi aerobik cimnastikten ayrı düşünmemek gerektiği yönündeki açıklaması, 3289 sayılı yasada Federasyonlara yeni bir branş bağlanabilmesi için Merkez Danışma Kurulu’nun görüş alınması şartına aykırılığın örtbas edilme çabasıdır. Nitekim 3289 sayılı kanunun 10. Maddesinde Merkez Danışma Kurulu’nun görevleri sayılmış ve spor federasyonlarının meşgul olacakları spor dalları hakkında görüş bildirmek hükme bağlanmıştır. Davalı federasyon ise danışma kurulunun görüşünü almadan pilates bir branş olarak kendine bağlamış ve şimdi ise aerobik cimnastikten ayrı düşünülmemesi gerektiğini belirtmektedir.

7-) Davalı federasyon pilatesin tanıtılması ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yaptığını belirtmektedir. Ancak davalı federasyonun 2009 yılında yasal dayanaktan yoksun eğitimler düzenlemeye başlayarak rant elde etmeye çalışmış, asıl müvekkilim gibi pilatesin Türkiye’de tanınmasını ve doğru uygulanmasını sağlayarak insanların sağlığına katkı sağlamaya çalışan dernekleri engelleme çalışmasına girmiştir.

 Müvekkilim tamamen Dernekler Kanuna göre faaliyet gösteren ve pilatesin yaygınlaştırılması ve doğru uygulanması için faaliyet gösteren bir kuruluştur. Müvekkil kurulduğu 13 Nisan 2011’den beri:
• Türkiye’de 20 arklı ilde halka ve eğitmenlere seminerler vermiştir.
• Kurulduğu ilk yıl pilates bilgilendirme kitapçıkları bastırarak tüm halka ücretsiz dağıtılmasını sağlamıştır.
• Yurtdışından gelen ve çok yüksek bedellerle satılan pilates ekipmanlarının eğitmenler tarafından edinilmesinin mümkün olmadığını görerek çok daha uygun bedellerle satılacak pilates ekipmanları üretmiştir.
• Belediyelerle ortak halkı bilinçlendirme toplantıları projesini başlatmıştır.

• Eğitmenlerine ücretsiz gelişim seminerleri düzenleyerek, bilgi birikimini ücretsiz olarak paylaşmıştır.
• Eğitmenlerin staj yapabileceği ve halkın çok uygun koşularla gerçek pilates yapabileceği stüdyolar açmıştır.
• Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçerek hamile pilatesi ve doğal doğum seminerlerinde ortak çalışma platformu oluşturmuştur.
• Dünyada ilk kez eğitmenlerinin yararlanabileceği bir pilates kariyer WEB sitesinin tamamen ücretsiz olarak eğitmenlerinin kullanımına sunmuştur.
• Eğitmenlerin ihtiyacı olan ancak ülkemizde verilmeyen hamile, çocuk, klinik ve yaşlı pilates eğitimlerini aktif olarak vermeye başlamıştır.
• Dünyada uluslararası marka tescili alarak ve dünyada 13 marka arasına girerek Türkiye’nin tanıtılmasına katkı sağlamıştır.

9-) Davalı yan uluslararası cimnatik federasyonunda pilatesin branş olarak kabul edilmemesinin ancak kendilerinin pilatesi branş edinmesinin iç işleyişle alakalı olduğunu ve aslına bakarsanız yukarıda bahsettiğimiz gibi “ben yaptım, oldu” mantığı ile yapıldığını beyan etmiştir. Ancak bu husus iç işleyişe bağlanabilecek basit bir işlem değildir. Dünyada pilatesin bilimsel olarak aerobikten farklı bir yöntem olduğu kabul görmüştür, fakat davalı federasyon hiçbir bilimsel kanıt göstermeksizin kişisel düşüncelerle bu işlemi gerçekleştirmiştir. Pilates tamamen ayrı bir sistemi ve ekipmanı olan ve aerobik cimnastik ile birleştirilemeyecek bir yöntemdir. Dünyanın başka bir ülkesinde bir cimnastik federasyonu pilates belgesi vermemektedir. Çünkü bilinen gerçek şudur ki pilates cimnastik branşının alt dalı ya da step aerobik değil tamamen kendine özgü ekipmanları olan özel bir sistemdir. Bu konudaki ayrıntılı açıklamalarımız daha önce yapmıştık.

10-) Davalı federasyon son zamanlardaki teknolojik gelişmelere bağlı hareketsiz yaşamın etkilerini azaltmak için pilatesin yaygınlaştığını belirtmektedir. Ancak pilates 1918 yılında henüz teknoloji bu kadar gelişmemişken ortaya çıkan ve o zamandan beri uygulaması olan bir sistemdir. Ayrıca step-aerobik egzersizleri kardio egzersizleri yani zayıflamaya yönelik iken, pilates kardio değildir ve zayıflama ihtiyacını gidermez. Öte yanda davalı pilatesde step-aerobikte yapılan bir takım hareketlerin yavaş yapılmasının uygulama kolaylığı getirdiğinden bahsetmektedir. Ancak bu bilgi de yanlıştır. Pilatesde de yogada olduğu gibi zihin ve beden kontrolü esastır. Hareketlerin yavaş yapılması kişinin bedeni üzerindeki kontrolü sağlamaya yöneliktir ve bunu öğrenerek uygulamak çok zordur. Step-aerobikte 20 sayılı gereksiz tekrar yerine pilates de yavaş ve kontrollü 5 tekrar vardır. Bu tekrarların yavaş yapılması kolay değil oldukça zordur. Yani step-aerobik ile pilates farklı şeylerdir. Davalının bu konuda verdiği bilginin yanlışlığı dahi pilatesin yeterince tanınmadan eğitimler düzenlendiğinin göstergesidir.

11-) Davalı taraf son dönemde pilatesin ünlü kişilerde yapılan bir egzersiz türü olduğunu ileri sürmektedir. Oysaki pilates 1918 lerden beri yapılmaktadır. Avrupa’da ilk stüdyo 1971 yılında İngiltere’de açılmıştır. Pilates davalının söylediğinin aksine yeni geliştirilmiş, bir metot değil 100 yıla yakın bir süredir bilinen ve uygulanan bir sistemdir.
Fitness ve büyük spor merkezlerinde 10 ve 20 kişilik gruplarda yapılan adına pilates denen egzersizler pilates egzersizleri değildir, pilates kişiye özel bir egzersiz modelidir, bu yönüyle de step aerobik gibi grup egzersizlerden ayrılmaktadır. kişinin kendi postür kas ve kemik profiline uygun olarak ona özel program hazırlanır ve uygulanır, amaç hiçbir zaman kişinin kilo vermesi değil tamamen kas kemik ve postür profilinin düzeltilmesidir, oysaki step aerobik uygulamaları tamamen kilo vermeye yönelik sistemlerdir, pilateste böyle bir beklenti olamaz, kardio çalışması değildir.

12-) Davalı taraf, step aerobik ile pilates sisteminin temel prensiplerinin aynı olduğundan bahsetmektedir ki buda pilates sistemi konusunda yetersiz bilgiye sahip olduğunun kanıtıdır. Şöyle ki;
Pilatesin temel prensipleri ; Kontrol, Nefes, Akıcılık, Konsantrasyon, Merkezleme, Kesinlik
Bunlar yogada da temel prensiplerdir. Pilateste yogada olduğu gibi temel zihin beden kontrolü üzerine dayalı bir egzersiz modelidir, step aerobikte kullanılan hareketli uzun tekrara dayalı ve kontrolsüz nefese dikkat edilmeden yapılan egzersizlerden tamamen farklıdır. Pilateste temel amaç kişinin sağlıklı bir omurgaya sahip olmasını sağlamak ve daha derindeki kasların çalıştırılmasıdır, oysaki step aerobikte temel amaç sadece zayıflamadır. Pilateste böyle bir amaç yoktur, görülüyor ki iki sistem tamamen farklıdır.
Davalı, step aerobik ve pilates egzersizlerinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceği söylemiştir, oysaki Avrupa Ve Amerika’da tamamen ayrı olarak özel pilates stüdyolarında pilates uygulamaları yapılmaktadır.
Pilates, step aerobik ile aynı egzersiz ise neden özel pilates stüdyoları ve özel pilates ekipmanları vardır, zumba yada latin aerobik ya da diğer egzersizlerin kendine ait merkezleri salonları yokken hepsi spor salonlarında yaptırılırken, pilates özel pilates stüdyolarında özel ekipmanlarla yapılmaktadır ki buda göstermektedir ki pilates tamamen ayrı ve özel bir sistemdir ve diğer sıradan egzersizlerle karıştırılması mümkün değildir. Pilates dersi içeriği tamamen kişiye özeldir, oysaki aerobik ve step uygulamaları herkese yönelik yaptırılan kontrolsüz hızlı yüksek tekrar sayılarını içermektedir, pilates ülkemizde ve diğer ülkelerde doktorlar tarafından reçetelendirilen bir alternatif tedavi yönetimi olarak görülmekte iken, step aerobik sadece zayıflamaya yönelik egzersizlerdir buda göstermektedirki pilates ile step aerobik tamamen farklı iki tür egzersizdir.
Dünya sağlık örgütü MS hastaları ile yapılan çalışmada pilatesin %36,7 oranında başarılı olduğunu bildirmektedir (kaynak:www.who.int)
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 24 Kasım 2010 çıkardığı kararname ile hamile pilatesini hastanelerde ücretsiz verilmesini karara bağlamıştır, birçok özel ve devlet hastanesi hamile pilatesini hamilelerde uygulamaktadır, hiçbir doktor bir hamileye step ada aerobik egzersizleri vermezken hamile pilatesini önermesini de göstermektedir ki pilates step ve aerobik egzersizlerden tamamen farklıdır.
Pilates, step ve aerobikten farklı olarak sporcuların sakatlıkların giderilmesinde, fizik tedavi uygulamaları ile beraber uygulanır, oysa step ve aerobik egzersizlerinin böyle bir yönü yoktur
Step gibi sert zemin egzersizlerinin eklem yapısına zarar vermesi nedeniyle Avrupa Ve Amerika’da yapılması önerilmemektedir, hatta step egzersizleri nedeniyle eklemlerinden sakatlanan kişilerin tedavi sürecinde pilates uygulamaları yapılmaktadır.
Step ve aerobik uygulamaları, yüksek tansiyonu olanlarda, kalp problemi olanlarda, şeker hastalığı olanlarda, bel boyun fıtığı olanlara, skolyoz kifoz lordos olanlarda, ms hastalarında, hamilelerde, vb gibi birçok durumda kullanılamazken pilates doktorlar tarafından özellikle bu hastalıklar için önerilmektedir.
Dünyada elli bininin üzerinde farklı pilates sistemi ve bu sistemin ekipmanları yer almaktadır bu konuda bir çok kuruluş kendi sistemlerinin öğretmekte ve uygulatmaktadır, herkes kendi sisteminin eğitmenini yetiştirmektedir, davalı Türkiye Cimnastik Federasyonu hangi sistemi ve hangi sistemin ekipmanlarını kullanmaktadır, tek bir pilates sistemi olmadığı gibi tek bir pilates ekipmanı da yoktur her firma yada kuruluş kendi pilates ekipmanını üretir yada kullanır. Müvekkil Uluslararası Pilates federasyonu tamamen kendi ürettiği ekipmanlar ile tamamen kendi geliştirdiği sistemin eğitmenlerini yetiştirmektedir. Müvekkil, davalı Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun belirttiği üzere step aerobik olarak değil, pilates olarak pilates yaptırmaktadır.

Yukarıda anlatılan nedenlerle, birçok sistemi olan pilates sistemine ilişkin olarak, her pilates sistemi olarak davalı Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun pilates konusunda hiç bir hakkı ya da sorumluluğu bulunmamaktadır.
Ayrıca davalı Türkiye Cimnastik Federasyonu, pilates konusunda Türkiye’ye hiçbir katkıda bulunmamıştır, sadece eğitimler açmış ve bu eğitimler doğrultusunda eğitime gelenlerden eğitim bedelleri alınmıştır, bunun dışında pilates sisteminin gelişmesi adına hiçbir çalışma yapmamıştır, Pilates sistemi ile ilgili Amerika Manhattan Eyalet Mahkemesi’nde 1999 yılında açılan ve 2000 yılında sonuçlanan davanın da sonucunda belirtildiği üzere “Joseph Pilates’in çocuğu yoktur, herhangi bir vasiyet bırakmamıştır, bu sebeple pilates anonimdir, halka aittir, herhangi bir kurum ya da kuruluşun tekeline alınamaz” denmiştir, açık ve net şekilde de mahkeme kararından da anlaşılacağı üzere pilates ayrı bir sistemdir ve hiç bir kurum yada kuruluşun tekelinde degildir. (İşbu karar delillerimiz arasında mübrezdir)

13-) Davalı Türkiye Cimnastik Federasyonu step aerobik ile aynı tür egzersiz olduğunu iddia etmektedir, durum öyle ise neden;
a-) Step aerobik dışında bir pilates belgesi vermek için eğitim açmıştır, aynı sistemler step aerobik altında da öğretebilirdi. Oysa ki tamamen ayrı bir eğitim platformu ve eğitim içeriği oluşturmuştur, bu da step ve aerobiğin aynı olmadığının en büyük göstergesidir.
b-) En baştan beri step aerobik antrenörülük kursu açılırken ki kendileri bu egzersizinde yarışması olmadığını sağlık için yaptırıldığını kabul etmekte, neden pilateste de antrenörlük değil de eğitmenlik belgesi vermiştir.
c-) Davalı tarafında kabul ettiği gibi üzere pilateste açtıkları ilk 3 tane kursta neden pilates antrenörlük belgesi olarak belge dağıtılmıştır, bu da gösteriyor ki kurum bu konuda yeterli bilgiye sahip değildir
d-) Step aerobik kursları 2009 da 400-TL iken, pilates kursları 1000-TL olarak verilmeye başlanmıştır. Davalının iddia ettiği gibi madem aynı egzersiz türüdür, eğitimler arasındaki bu fiyat farkı nedendir. Halen step aerobik kurs bedeli 600-TL iken pilates eğitim kurs bedeli 1000-TL dir. Davalı taraf Türkiye Cimnastik Federasyonu söylediklerinin aksine tamamen rant kaygıları ile pilatesi step aerobik ile aynı göstermeye çalışarak pilates üzerinden gelir sağlamaya çalışmaktadır.
Yukarıdaki maddelerdeki açıklamalarının da gösterdiği üzere ; Bilimsel temellerden ve uluslararası teamüllerden tamamen uzak olarak davalı Türkiye Jimnastik Federasyonu gelir sağlamak amacıyla pilates sistemini, step aerobik olarak göstermeye çalışarak faaliyette bulunmaya çalışmış olup, dayanaksız olup, buna ilişkin davalarımız halen devam etmektedir.

14-) Dünyada hangi ülkedeki, hangi cimnastik federasyonu altında aerobik cimnastik altında pilates vardır? Uluslararası bağlı bulunduğu Uluslararası Cimnastik Federasyonundan bağımsız olduğunu belirten cimnastik federasyonu bu konuda da yanlış bilgi sahibidir. Çünkü:
19 temmuz 2012 de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonları Çalışma Usul Ve Esaslarını Gösteren Yönetmeliğin Federasyonun Görev Ve Yetkileri kısmının;
j) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun olarak işbirliği içerisinde antrenör, hakem ve benzeri diğer spor elemanlarını yetiştirmek ve gösterdiği üzere uluslararası bağlı bulunduğu federasyonun eğitim kriterlerine uygun olarak eğitimler ve kurslar açabilir.
İşbu sebeplerde Uluslararası Cimnastik Federasyonunda olmayan bir branşın eğitiminin davalı Türkiye Cimnastik Federasyonunca verilmesi mümkün değildir.

15-) Türkiye’de pilates sisteminin step aerobik gibi görülmesi ya da değerlendirilmesi maalesef ki davalı Türkiye Cimnastik Federasyonunun yanlış bilgilendirmesi uygulamaları sonucundadır, yanlış bilgilendirilmeler sebebiyle pilates sistemini yanlış tanıtılmakta ve bu sebeplerde spor salonlarında yapılan pilates adı altında yaptırılan pilates sisteminden tamamen farklı aerobik ve step egzersizleri sebebiyle sakatlıklar yaşanmakta ve halkımız pilates sisteminden yanlış tanıdığı için soğumaktadır.

16-) Davalı Türkiye Cimnastik Federasyonu yoga ile pilatesin iki farklı egzersiz modeli olduğunu ileri sürmektedir. Oysa ki yogada zihin beden bütünlüğü ile yapılan egzersizler ile pilateste zihin beden uyumu ve kontrolü ile yapılan egzersizler aynıdır, temel amaç da yogada olduğu üzere zihin ve beden uyumunu sağlamaktır.

17-) Davalı federasyon tarafından pilates, aerobik cimnastik spor dalının bir branşı haline ancak 2011 yılı Nisan ayında getirilmiş olduğu halde, hiçbir dayanağı olmadan 2009 yılında vermiş oldukları (Pilates ana statülerinde dahi değilken) Pilates Antrenörlük kursları usul ve yasaya aykırı olup, dayanaksız olarak ve hiçbir yetkilendirmeye ve denetime tabi olmadan yapılmıştır. Bu nedenle yasal dayanaktan yoksun olarak çıkarılan 06.07.2009 Tarihli 08 Karar No’lu Türkiye Cimnastik Federasyonu Pilates Eğitmenliği Talimatı’na usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle bu talimatın iptali ile bu talimata dayanılarak verilen sertifikaların iptali ve eğitim seminerlerinin durdurulmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.”

Pilates kime bağlı, hangi belge resmi, pilates salonu açmak için nerden pilates antrenör belgesi alınmalı herkes kendini haklı görüyor. Yorumu size bırakıyoruz.


Bir cevap yazın

  • Kategoriler

  • Arşivler

  • Son Arananlar

  • Call Now ButtonHEMEN ARA